Spring naar inhoud
Dit voorstel is door naar de stemronde

Stemmen

laden...
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 143 van de 30.

Status

Like dit plan tot en met 3 april.

InclusiVibes: Kunst & Muziek voor iedereen

Door: Diana Alarcon
27 maart 2024

Kinderen met en zonder beperking ontmoeten elkaar in inclusieve ruimtes waar ze via muziek nieuwe verbindingen creëren.

De motivatie voor dit initiatief komt voort uit het feit dat kinderen met een beperking vaak gescheiden leven van hun leeftijdsgenootjes zonder beperking. Bijvoorbeeld doordat ze op verschillende scholen zitten. Het idee is om inclusieve ruimtes te creëren waar alle kinderen kunnen omgaan, spelen en kennismaken met leeftijdsgenoten, zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemachtigd voelen om nieuwe verbindingen te creëren via muziek.


Dit voorstel is bedoeld voor diverse kinderen (met en zonder beperkingen), evenals hun families, verzorgers en de bredere gemeenschap. Door hen samen te brengen via een reeks collaboratieve muzikale en artistieke workshops die uitmonden in een eindvoorstelling of concert. Ons doel is om empathie, begrip en een gevoel van verbondenheid te bevorderen onder deelnemers.


Dit plan is een aanvulling op de buurt omdat het een platform biedt voor inclusieve sociale interactie en creatieve expressie. Het komt niet alleen ten goede aan de direct betrokken kinderen, maar verrijkt ook de hele buurt door diversiteit, empathie en sociale inclusie te bevorderen.

Argumenten

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren